Mobility Consulting

Konsulent tjenester innenfor
forretnings kritiske løsninger på mobilitet

Kompetanse


Jeg har jobbet som løsningsansvarlig for flere store mobile prosjekter i Norden.
Dette gjelder nyutvikling og videreutvikle av logistikkløsninger for mange av de største transportørene innen distribusjon, bud, innhenting, lager og lokasjons håndtering.
Løsningene har bestått av alt fra enkle datafangst løsninger til tunge høyytelses løsninger med flere tusen sluttbrukere.
Felles for de aller fleste løsningene har vært at det har vært forretningskritiske løsninger som er navet i å samle inn informasjon fra produksjonsleddet.
Dette sammen med å hjelpe produksjonsleddet med å få nødvendig informasjon i forhold til det behovet som gjelder, i den prosessen som brukeren befinner seg i.
I mange av dagens løsninger overøses brukeren med funksjonalitet, som gjør at produksjonsleddet blir hengende opp i unødvendige prosesser som ikke brukes, men man ønsker å ha mulighet til å overstyre regler som skaper mange feilsituasjoner og frustrasjon for sluttbrukerne.

Oppgavene mine foruten å vært løsningsansvarlig for disse løsningene har vært:
  • Utvikling både på den mobile siden for tynne og tykke klienter. I hovedsak har dette vært tykke klienter, da tynne klienter har store mangler i et tøft transport miljø.
  • Utvikling på server siden. Dette har vært enkle baksystemer men i hovedsak middleware løsninger som har sikret kommunikasjonen mellom de mobile enhetene og baksystemene som disse skal sende informasjonen til og motta informasjonen fra.
  • Uthenting av statistikker og rapporter fra systemet slik at man har muligheten til å se trender, vise POD/signaturer, sporing av informasjon og mobil enhet, etc.
  • Feilsøking, feilretting av kode.
  • Rådgivning i forbindelse med å finne riktig produkt og igangsetting av ny løsning.
  • Håndtering av den mobile "flåten" av enheter og prosessene forbundet med dette.